{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1647994676, "action_source": "email", "user_data": { "em": [ "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068" ], "ph": [ null ] }, "custom_data": { "currency": "USD", "value": "142.52" } } ] }

Šta je Logo?

Logo potiče od grčkih reči λόγος – „reč” i τύπος – „otisak”, grafički je znak, simbol ili ikona (piktogram) i osnovni je element sistema vizuelnog identiteta. Označava proizvod, kompaniju ,korporaciju, ličnost…. Može da se sastoji od slovnih karaktera (različitih tipografskih stilova), grafike i drugih kombinacija (slogan). Logo je osnovno sredstvo vizuelne komunikacije i vizuelne identifikacije. Uloga logoa je trenutno prepoznavanje onoga što označava, jačanje brenda i diferencijacija u odnosu na konkurenciju, što rezultira većem uspehu na tržištu.